Träd nr 1 Lohärad
Släktens ursprung

Start Ragnars krönika Jordebok Hållsta Annonser och foton Ludvig Loostrom Strindbergs brev Norrbrobasaren Maria Groll "Ko-tia" Litterara glimtar Boken om Frida Carl Fredrik Loostrom John/Dagmar Loostrom Spiskrokarna Webbsidan LosLoos

 

Namnen Loström och Looström
från storgården i Hållsta by, Lohärad socken

 

Till utskrivbar pdf-fil över släktträdet: Träd nr 1 Lohärad
(Träd nr 2 - 15 nås ovan under knappen "Webbsidan LosLoos")

 

Släkten har sitt ursprung i hemman nr 1 (”Storgården”)
i Hållsta by, Lyhundra härad, Lohärad socken i Uppland.

 

Hållsta i Lohärad socken ligger i Uppland (Roslagen),
60 km nordost om Stockholm.

 

Släkten är ganska väl kartlagd. Av vad som nu är känt har ingen i släkten utvandrat till USA. Alla kända nu levande medlemmar stavar efternamnet med två oo.

 

Enligt jordebok för Hållsta by fanns följande ägarnamn för Storgården vid angivna årtal:

 

1544

Erik i Hållsta

1631

Nils Petersson

1666

Sigfred Bengtsson

1688

Olov ?

1719

Jan Ohlsson

1723

Jan Olsson

   

Ägaren 1719 och 1723  är densamma som den i släktträdet som benämns Johan Olofsson född omkring 1690.

 

Vid 1688 står det ”Olov ?”. Namnet Olov stämmer ju som farsnamn till Jan Ohlsson (Johan Olofsson). Frågetecknet efter Olov står kanske för det möjligen svårläsliga efternamnet ”Sigfredsson”. Den vid 1666 angivna Sigfred Bengtsson är därmed kanske (?) Johan Olofssons farfar och skulle därmed kunna vara släktens första namngivna anfader.

 

Johan Olofsson (Jan Ohlsson) är dock den hittills mest säkerställda anfadern till släkten. Hans son Mats Jansson övertog Storgården och dennes söner Mats och Olof Mattsson flyttade som tonåringar från Storgården till Stockholm på 1760-talet. De började kring 1770 att kalla sig Loström, det namn som de var välbekanta med och som innehades av båtsmännen på Storgårdens båtsmanstorp vid Loskälva.

 

Mats Loströms son Carl Fredrik Loström (1786-1827)  bedrev studier i Uppsala där han omkring år 1800 ändrade  stavningen av Loström till Looström för att komma ifrån det utlandsinfluerade uttalet "Låström". En annan anledning var också att skilja efternamnet från båtsmännen (på Storgårdens båtsmanstorp) och deras efterkommande som vid den tiden fanns utspridda i regionen Stockholm-Uppland.

 

Carl Fredrik Looström är gemensam anfader till alla nu levande medlemmar av Lohäradssläkten (som fötts med namnet Looström).

 

Storgården i Hållsta by, Lyhundra härad, Lohärad socken i Uppland hade på sina ägor två båtsmanstorp varav det ena låg i ett område som hette Loskälva. Torparna där var båtsmän och indelta soldater.

horizontal rule

Båtsmännen på Storgårdens båtsmanstorp vid Loskälva fick vid sin inskrivning som indelta soldater alltid namnet Loström oberoende av tidigare namn och ursprung. Ibland fördes namnet vidare till barnen. Det är dock inte känt om någon nu levande bärare av namnet Loström eller Looström har sina genealogiska rötter från någon av båtsmännen i Loskälva. Deras släktnamn kan ha dött ut. Båtsmännen från Loskälva har samlats i "trädet" 15 Loskälva trots att de sinsemellan inte är släkt med varandra och därmed inte bygger upp något egentligt släktträd.

horizontal rule

Den etymologiska förklaringen till Loskälva är att "Lo" naturligtvis härrör från "lodjur" medan "skälva" inte har med "darra" att göra utan kommer från ett fornsvenskt ord "skialf" med innebörden "utsiktspunkt"  och är besläktat med engelska "shelf" klippavsats, hylla.

 

Under nästan hela 1600-talet förekommer stavning med dubbelvokal "oo" ofta jämsides med enkel vokal "o" i ord som lodjur (loodiur 1681), Lohärad (Looheradh 1684) och  Loskälva (Looskielfua 1684).

 

Mot slutet av 1600-talet började stavningen med enkelt "o" långsamt att dominera, t.ex. Lohäradh (1717) och Loskiälfwa (1725), varvid stavningen med dubbelt "oo" så småningom försvann.

horizontal rule

 

 

Några tidiga förekomster av namnet Loström i Roslagen och Stockholm

 

1725 Okänd släkt
Lars Loström 1725 köpte en tomt som motsvarar nuvarande kvarteret Kattfoten på Södermalm. Han var hökare (specerihandlare) och är den förste med namnet Loström som hittills upptäckts i dokument från Stockholm. Han tillhör inte Lohärad-trädet. Hans förste son Petter blev sjöman och hans andre son Carl blev skomakare och senare "besökare" (tullman).

1760 Loskälva-båtsmän
Olof Loström (d. 1760) föddes i Loskälva båtsmanstorp, Lohärad socken i Uppland. Ägaren av storgården i Hållsta by i Lohärad blev, vid införandet Indelningsverket 1680-90, ålagd att hålla två båtmanstorp, varav det ena låg i Loskälva. Båtsmännen från Loskälva blev vid sin inskrivning som indelta soldater alltid tilldelade namnet Loström oberoende av tidigare namn och ursprung. Ibland fördes namnet vidare till barnen. Namn som förekom på båtsmän och deras ättlingar var bl.a. Nils Loström, Erik Loström, Johan Loström, Mats Loström och Olof Loström (se även Träd nr 15 Loskälva). Olof Loström blev välbärgad trädgårdsmästare med en odling mellan Danviksgatan och Tegelviksgatan i Katarina församling. Olof och hans hustru Ebba (f. Holm) fick tre barn Nils, Anna Charlotta och Brita Christina. Det är inte känt om någon nu levande bärare av namnet Loström eller Looström har sina genealogiska rötter från någon av båtsmännen i Loskälva. Deras släktnamn kan ha dött ut (se
Träd nr 15 Loskälva).

1770-talet Lohärad-trädet
Bröderna Mathias (Mats) och Olof Mattsson från Storgården i Hållsta by är de första med namnet Loström som hittills påträffats i Lohärad-trädet. Bröderna föddes 1743 resp. 1746. De flyttade till Stockholm i början av 1760-talet och började kalla sig Loström under 1770-talet. Mats son Carl Fredrik ändrade omkring år 1800 stavningen med två oo till Looström och denna stavning användes därefter av alla efterkommande till honom.
Carl Fredrik Looström är gemensam anfader till alla nuvarande medlemmar av Lohäradssläkten.

 

horizontal rule

 

Släkten Looström i Svenska släktkalendern

 

Webmaster:

(Adressen är infogad som bild

för att försvåra för spammers)

^