Träd nr 1 Lohärad
Jordebok Hållsta

Start Ragnars krönika Jordebok Hållsta Annonser och foton Ludvig Loostrom Strindbergs brev Norrbrobasaren Maria Groll "Ko-tia" Litterara glimtar Boken om Frida Carl Fredrik Loostrom John/Dagmar Loostrom Spiskrokarna Webbsidan LosLoos

 

Utdrag ur jordebok för Hållsta by

i Lyhundra härad, Lohärad socken

 

 

Ägaren 1719 och 1723 till hemman nr 1 (”storgården”) är densamma som i släktträdet benämns Johan Olofsson född omkring 1690.

 

Vid 1688 står det ”Olov ?”. Namnet Olov stämmer ju som farsnamn till Johan Olofsson. Frågetecknet efter Olov står kanske för ett svårläsligt ”Sigfredsson”. Den vid 1666 inramade Sigfred Bengtsson är därmed kanske  Johan Olofssons farfar.

^