Träd nr 1 Lohärad
Spiskrokarna

Start Ragnars krönika Jordebok Hållsta Annonser och foton Ludvig Loostrom Strindbergs brev Norrbrobasaren Maria Groll "Ko-tia" Litterara glimtar Boken om Frida Carl Fredrik Loostrom John/Dagmar Loostrom Spiskrokarna Webbsidan LosLoos

 

Sten Looström 1881-1920

 

 

Utdrag ur släktkrönikan skriven av Ragnar Looström 1956

 

Isidor Looström blev vinhandlare och hade i många år Aspenbergs vinhandel. Det var en glad och frodig garcon som spelade och komponerade dansmusik till allmän glädje i Södersociteten. Han gifte sig med Maria Neumüller, dotter till storbryggaren Neumüller som förutom bryggeriet skaffade sig stora markers söder om Stockholm i Nacka socken. Neumüller bodde förnämligt på Skarpnäcks gård och såg där mången gång Karl XV som gäst på jaktpartier. Ett litet minne lär också kungen ha givit familjen i en dotter, som sedermera blev gift med Bryggaren Gustaf Piel.

 

Isidor och Maria Looström hade 2 barn, sönerna Sten och Kurt. Emellertid kom den Neumüllerska stora förmögenheten dem ej till lycka. Sten deltog visserligen en tid i faderns affär och bildade ett musikkapell, som uppträdde på Skansen under namn ”Spiskrokarna”, men sedan modern dött blev alkoholen för båda allt för frestande, så de dogo tämligen unga. Ett par tjänsteflickor togo hand om dem de sista levnadsåren och gifte sig med dem, så nu njuta dessa av det stora Neumüllerska arvet, ty några arvingar fingo de ej.

 

Sten

Maria

Isidor

Kurt

Foto av familjen taget 1894

 

Musikkapellet "Spiskrokarna" spelar på Stockholms Stadion
i september 1913 under firandet av Barnens Dag
 

 

Musikkapellet Spiskrokarna spelade år 1909 in en 78-varvsskiva

med "Spiskrokarnes paradmarsch" på den ena sidan

och "Spiskroksvalsen" på den andra.

 

I mantalslängden för Stockholm flyttas Sten Looström 1916 till den s.k. Bilagan. Detta var en förteckning över personer som "försvunnit", d.v.s. personer som varken anmmält flyttning eller lämnat mantalsuppgift på flera år.

 

 

 

Kusinerna Sten Looström (1881-1920) och John Looström (1878-1970)

 

Bilderna av "Spiskrokarna" kommer från Nyckelharps-forskaren Per-Ulf Allmo